Duurzaamheid

De mens centraal

Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. We streven naar een duurzaam en sociaal HR-beleid waarin onderwerpen als privé- en werkbalans, gelijke behandeling en respect, gezonde werkomgeving, leerbedrijf, diversiteit en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

Onze moedermaatschappij Planmeca besteedt bij de ontwikkeling van haar apparatuur speciale aandacht aan de veiligheid van de patiënt. Met de Planmeca Ultra Low Dose™ technologie is de patiënten dosis tot 77% verlaagd en ze hebben verschillende intelligente systemen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het water in de tandheelkundige eenheden altijd schoon is.

Respect voor omgeving en milieu

Wij streven ernaar onze milieubelasting tot een minimum te beperken. Plandent produceert geen producten en put op die wijze geen hulpstoffen uit. Wij streven, samen met onze toeleveranciers, naar een verdergaande digitaliseren binnen onze organisaties om het papierverbruik zoveel mogelijk te reduceren. Ook intern en naar onze klanten minimaliseren wij het papierverbruik door zoveel mogelijk informatie digitaal te versturen (offertes, facturen, flyers etc.) en een digitale portal in te richten voor de klant.

Onze technici wonen verspreid door heel Nederland; op deze wijze beperken we het aantal te rijden kilometers tot een minimum. Onze planningssoftware is hier eveneens op ingericht.

De uitlevering van onze pakketjes worden zoveel mogelijk verzameld en in één stop geleverd bij de klant. Een nalevering houden we drie dagen vast zodat deze niet separaat verzonden hoeft te worden, maar mee kan met een volgende order.

Duurzame producten

Ons assortiment verbruiksmaterialen kent naast A-merken een specifieke duurzaamheidslijn met artikelen die minder milieubelastend zijn. Deze zijn in onze webshop te herkennen aan ons duurzaamheidssymbool.

Alle Planmeca-apparatuur wordt ontworpen en ontwikkeld met het oog op de toekomst. Het innovatieve productontwerp zorgt ervoor dat de duurzame oplossingen kunnen worden opgewaardeerd met nieuwe functies in plaats van ze te vervangen. Wanneer deze apparatuur uiteindelijk aan het einde van haar levenscyclus komt, kan 98% van de onderdelen worden gerecycled. De tandheelkundige apparaten en röntgenapparaten van Planmeca zijn gemaakt van aluminium, dat volledig recyclebaar is. De aluminium onderdelen kunnen worden gerecycled tot nieuwe aluminium producten, waardoor energie en grondstoffen worden bespaard. Het gebruik van gerecycled aluminium verbruikt slechts 5% van de energie die nodig is voor het maken van een vergelijkbare hoeveelheid metaal uit grondstoffen.

Planmeca houdt ook rekening met het milieu in hun productieprocessen. Bij het ontwerp van de producten en verpakkingen is al rekening gehouden met het verbruik van grondstoffen om het gebruik van grondstoffen en hun impact op het milieu tot een minimum te beperken.

Onze technici wonen verspreid door heel Nederland; op deze wijze beperken we het aantal te rijden kilometers tot een minimum. Onze planningssoftware is hier eveneens op ingericht.

De uitlevering van onze pakketjes worden zoveel mogelijk verzameld en in één stop geleverd bij de klant. Een nalevering houden we drie dagen vast zodat deze niet separaat verzonden hoeft te worden, maar mee kan met een volgende order.

Afval en recycling

Duurzaamheid betekent voor ons ook zorgen voor zomin mogelijk vervuiling. Wij zorgen voor een beheerste scheiding en afvoer van afval via aparte afvalstromen. Met een externe organisatie is een overeenkomst gesloten voor de totale recycling van niet meer bruikbare tandheelkundige en tandtechnische elektrische en elektronische apparatuur (BEA apparatuur). Chemische stoffen worden via een afvalstroomnummer beheerst afgevoerd. Afval in de vorm van karton e.d. wordt binnen de organisatie gescheiden en separaat afgevoerd.

Door het gesloten productiesysteem in de productiefaciliteit van Planmeca, met een gecentraliseerd filter- en beheersysteem voor afvalwater en een geavanceerd afvalsorteersysteem, wordt het afval geminimaliseerd en de duurzaamheid van de productieprocessen gemaximaliseerd. In de hoogtechnologische bewerkings- en poederlakafdelingen recycleren en hergebruiken ze alle overtollige reststoffen.

Recyclinginstructies zijn opgenomen in de gebruikershandleidingen van Planmeca om ervoor te zorgen dat onze klanten alle materialen op de juiste manier verwerken. De recyclinginstructies bevatten ook een lijst van alle gevaarlijke stoffen die in onze producten worden gebruikt en instructies voor de verwerking ervan. Als verpakkingmateriaal wordt gerecycled karton en hernieuwbaar hout gebruikt. De verpakkingsmaterialen zijn ook volledig recyclebaar voor verder gebruik.

Energie

Onze ledverlichting in het pand is voorzien van lichtsensoren en past zich aan het licht van buiten aan, onze temperatuurregelaar is voorzien van een timer om onnodig energiegebruik tegen te gaan. Alle apparatuur op kantoor en in de showroom wordt dagelijks uitgeschakeld en blijft niet stand-bye staan. Onze parkeerplaats is voorzien van oplaadpalen.

Ons bestaansrecht

Zonder winst heeft Plandent uiteindelijk geen bestaansrecht. Het gaat niet alleen om de tevredenheid van onze stakeholders, maar ook om onderwerpen als servicegerichtheid, innovatie en risicomanagement.