Sponsoraanvragen

Heeft u een activiteit, goed doel of een evenement waarvoor u sponsoring wilt aanvragen? Wij sponsoren geregeld activiteiten en evenementen, dus u kunt altijd een verzoek indienen. Als u onderstaand formulier opstuurt, dan zullen wij contact met u opnemen over de mogelijkheden.

  Gegevens

  Naam*

  Adres*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Telefoonnummer*

  E-mailadres*

  Vul hieronder uw klantnummer in als u een relatie bent van ons

  Voor wat voor organisatie werkt u?

  Hoe bent u bij Dental Union terecht gekomen?

  Het evenement

  Wat voor evenement wilt u laten sponsoren?

  Is het evenement gerelateerd aan de dentale branche? Zo ja, op welke wijze?

  Heeft uw evenement een internetsite? Zo ja, vul deze hier in.

  Welk doel heeft het evenement?

  Wie is de doelgroep van het evenement?

  Hoeveel mensen doen er ongeveer mee aan het evenement?

  De sponsoring

  Wat verwacht u van ons qua sponsoring?

  Zijn er publiciteitsmogelijkheden en/of tegenprestaties die u ons kunt bieden? Zo ja, welke?

  Is er een mogelijkheid tot het plaatsen van reclame uitingen? Zo ja, op welke wijze?

  Als u verder opmerkingen heeft, kunt u die hieronder kwijt.