Serviceovereenkomst

Goed onderhoud is het behoud van uw apparatuur. Met regelmatig onderhoud door gespecialiseerde technici weet u dat uw apparatuur veilig en optimaal functioneert, minimaliseert u de kans op storing en onderbreking van uw praktijk en verlengt u de levensduur. Bovendien is regelmatig onderhoud vaak verplicht, bijvoorbeeld in het kader van de richtlijnen van het Ministerie VW&S. Alle reden dus om uw onderhoud goed te regelen. Wij bieden u daarvoor een aantrekkelijke Serviceovereenkomst op maat.

Met een serviceovereenkomst kiest u voor:

Het onderhoud wordt uitgevoerd door ervaren en deskundige technici van Plandent conform opgave van de fabrikant. Er wordt uitsluitend gewerkt met originele onderdelen. U ontvangt een uitgebreide rapportage van het uitgevoerde onderhoud en de verschillende testen, inclusief keuringsrapporten die voldoen aan de richtlijnen voor de apparatuur. Met de rapportage kunt u bij IGZ aantonen dat uw apparatuur veilig is voor u, uw medewerkers en uw patiënt.

Röntgenapparatuur (intra- en extra-oraal)
Algehele visuele inspectie van de röntgenapparatuur, onderhoud conform specificaties fabrikant, QC-metingen (kwaliteitscontrole), lekstralingsmeting bij acceptatietest en rapportage van de bevindingen. N.B. Indien Plandent via de VGT uw KEW-portaal onderhoudt wordt de rapportage direct op uw portaal geüpload.

Sterilisatieapparatuur
Algehele visuele inspectie van de sterilisatieapparatuur, vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant, onderhoud volgens richtlijn NNI R8153 (onderhoud en controle-metingen aan kleine stoomsterilisatoren in de extramurale gezondheidszorg), hygiëneadvies en rapportage van de bevindingen.
N.B. Het valideren van sterilisatie-apparatuur valt niet binnen de Serviceovereenkomst.

Behandelconcepten
Algehele visuele inspectie van het behandelconcept, vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant, veiligheidsinspectie/metingen volgens IEC 62353:2007, weerstand interne potentiaal-vereffeningsleidingen, patiëntlekstroom, binnenkomende lucht- en waterdruk, zuigkracht, nevelzuiger en rapportage van de bevindingen.

Randapparatuur
Algehele visuele inspectie van de compressor, de afzuigmotor en eventueel amalgaamafscheider, vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant, luchtdrukmeting (in- en uitschakeldruk compressor) en rapportage van de bevindingen.

CEREC
Algehele visuele inspectie van het CEREC-systeem, vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant, onderhoud van het CEREC-systeem conform opgave van de fabrikant en rapportage van de bevindingen. N.B. 30.000 minuten-servicebeurt niet ingebegrepen.

Keuze uit drie serviceovereenkomsten op maat

Voor alle varianten geldt dat zowel preventief onderhoud (jaarlijkse servicebeurt) als correctief onderhoud (storing) goed is geregeld. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur kunt u de Serviceovereenkomst Basis uitbreiden door te kiezen voor een Plus Pakket of met daar bovenop een All-in Pakket waarbij alle kosten zijn inbegrepen.

Serviceovereenkomst Basis
Met een Serviceovereenkomst Basis bent u zeker dat het vereiste onderhoud kundig en op tijd door ons wordt uitgevoerd. Voorrijden en arbeidsloon en de standaard onderhoudsset voor het preventief onderhoud zijn inbegrepen. U krijgt bovendien voorrang in de planning bij tussentijdse storingen.

Serviceovereenkomst Plus
Met de Serviceovereenkomst Plus is het preventief onderhoud aan uw apparatuur goed geregeld. Wij houden voor u in de gaten wanneer uw apparatuur onderhouden moet worden en benadert u ruim van tevoren voor een afspraak. Voorrijden, arbeidsloon en de onderdelen voor het preventief onderhoud zijn inbegrepen. Daarnaast krijgt u voorrang in de planning bij tussentijdse storingen.

Serviceovereenkomst All-In
Met een Serviceovereenkomst All-in heeft u helemaal geen omkijken meer naar het onderhoud aan uw apparatuur en de kosten die dit met zich meebrengt. U krijgt voorrang in de planning bij tussentijdse storingen. In geval van een tussentijdse storing betaalt u voorrijkosten en arbeidsloon. De benodigde onderdelen zijn inclusief. Een Serviceovereenkomst All-in kunt u bij ons afsluiten op nieuwe behandelconcepten van Planmeca en Sirona.

Serviceovereenkomst Basis
Met een Serviceovereenkomst Basis bent u zeker dat het vereiste onderhoud kundig en op tijd door ons wordt uitgevoerd. Voorrijden en arbeidsloon en de standaard onderhoudsset voor het preventief onderhoud zijn inbegrepen. U krijgt bovendien voorrang in de planning bij tussentijdse storingen.

Serviceovereenkomst Plus
Met de Serviceovereenkomst Plus is het preventief onderhoud aan uw apparatuur goed geregeld. Wij houden voor u in de gaten wanneer uw apparatuur onderhouden moet worden en benadert u ruim van tevoren voor een afspraak. Voorrijden, arbeidsloon en de onderdelen voor het preventief onderhoud zijn inbegrepen. Daarnaast krijgt u voorrang in de planning bij tussentijdse storingen.

Serviceovereenkomst All-In
Met een Serviceovereenkomst All-in heeft u helemaal geen omkijken meer naar het onderhoud aan uw apparatuur en de kosten die dit met zich meebrengt. U krijgt voorrang in de planning bij tussentijdse storingen. In geval van een tussentijdse storing betaalt u voorrijkosten en arbeidsloon. De benodigde onderdelen zijn inclusief. Een Serviceovereenkomst All-in kunt u bij ons afsluiten op nieuwe behandelconcepten van Planmeca en Sirona.

Aanvullende informatie

  • Bij melding van een calamiteit/storing/correctief onderhoud wordt in eerste instantie getracht de calamiteit/storing te verhelpen d.m.v. telefonische ondersteuning.
  • Bij stilstand geldt de in de Service Level Matrix vermelde responstijd horende bij de afgesloten Serviceovereenkomst.
  • De beëindiging van de onderdelenlevering vanuit de fabrikant geldt als ontbindende voorwaarde voor de Serviceovereenkomst.
  • Er geldt een garantieperiode van 3 maanden op de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en de daarbij behorende onderdelen.
  • Preventief onderhoud vindt jaarlijks plaats tenzij  het onderhoudsinterval van het apparaat anders aangeeft (bijvoorbeeld voor de autoclaaf en de DAC). Dit deel van de Serviceovereenkomst, zie hiervoor de bedragenmatrix, wordt dan ook niet jaarlijks maar na het uitvoeren van het onderhoud berekend.
  • Onderhoud aan de intra orale röntgen apparatuur vindt om de 3 jaar plaats conform de NMT (concept) richtlijn tandheelkundige radiologie. Jaarlijks wordt 1/3 van dit bedrag berekend.
  • Binnen de Serviceovereenkomst verlenen wij 10% korting op technische onderdelen.
  • De prolongatie vindt jaarlijks plaats in de maand januari.
  • Opzeggen van de Serviceovereenkomst kan alleen schriftelijk geschieden, minimaal drie maanden voor het verlopen van het kalenderjaar.

Buiten de Serviceovereenkomst vallen onderdelen die geen onderdeel uitmaken van de, op advies van de fabrikant, gehanteerde servicepakketten. Ook onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn waaronder glas en rubber, zoals lampjes, slangen, spuitcanules, hulzen, amalgaamrotoren, rubbers van voetcontacten evenals onderdelen die door onoplettendheid, onjuist gebruik of door het niet navolgen van gebruikers- en onderhoudsinstructies zijn beschadigd en/of verontreinigd. Problemen veroorzaakt door aanpassingen door derden, waaronder begrepen ICT-aanpassingen aan hard- en software zijn eveneens uitgesloten. Tevens is het instrumentarium dat gebruikt wordt op de apparatuur (zoals bijvoorbeeld hand- en hoekstukken) geen onderdeel van de overeenkomst. Uitsluitingen gerelateerd aan een Serviceovereenkomst All-in worden apart vermeld.

Een Serviceovereenkomst All-in omvat  het complete onderhoud aan uw apparatuur en de kosten die dit met zich meebrengt. U krijgt voorrang in de planning bij tussentijdse storingen. Alleen in geval van een tussentijdse storing betaalt u voorrijkosten en arbeidsloon. Een Serviceovereenkomst All-in kunt u met ons afsluiten op nieuwe behandelconcepten van Planmeca en Sirona voor een periode van minimaal 5 en maximaal 10 jaar.

 • Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is.
 • Bij niet of niet juist uitgevoerd eerste lijnonderhoud volgens fabrikant voorschrift.
 • Gebruik van niet door fabrikant vrijgegeven materialen/vloeistoffen of onjuist gebruik ervan.
 • Aanpassingen niet origineel fabriek of specificaties dan wel niet uitgevoerd door DU.
 • Roterende delen zoals amalgaamafscheiding.
 • Aantasting, lekkages, verstoppingen door bijvoorbeeld slechte waterkwaliteit.
 • Bij niet gebruik maken van water verbeteringsproducten zoals WCS, WMS etc.
 • Handelingen anders dan aangeven in de voorschriften.
 • Werkzaamheden op zaterdag en zondag.
 • Werkzaamheden voorkomend uit niet goed functionerende of geschikte randapparatuur
 • Werkzaamheden  door matige infrastructuur (water- luchtdruk, zuigkracht, waterhardheid)
 • Artikelen zoals omschreven bij algemene uitsluitingen.

Op al onze producten en diensten zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de VGT van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 1897.

Nieuwegein

Haren

Contact

Heeft u vragen of wilt u ergens meer informatie over? Neem dan gerust contact op met ons op via onderstaand contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.