Remote Support

Wanneer er zich problemen voordoen op uw computer en/of software, dan kan onze Technische Dienst u helpen via Remote Support. Deze online support tool stelt onze IT-specialisten in staat tijdelijk via internet mee te kijken op uw computer.

Wij kunnen hierbij in aanraking komen met persoonsgegevens in uw systeem. In dat geval is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en moeten wij met u verwerkersovereenkomst afsluiten. Pas nadat wij een getekend exemplaar hiervan retour ontvangen hebben kunnen wij u van dienst zijn.
Bij het verlenen van remote support vragen wij u een actief toegangsbeleid te voeren en onze versie van Teamviewer te gebruiken.

Onze werkwijze:

  • Alleen na uw expliciete toestemming (zie hier) kijken wij mee.
  • U wordt verzocht alle privacy gevoelige informatie / programma’s af te sluiten welke niet benodigd zijn voor onze dienstverlening.
  • Wij kijken alleen mee binnen de openingstijden van DU.
  • Wij maken bij voorkeur gebruik van een test- of fake-patiënt.

Om Remote Support verder mogelijk te maken zijn drie eenvoudige stappen nodig:

  1. Download en voer het programma uit op de computer waar het probleem zich voordoet.
  2. Door het drukken op het icoon kunt u het programma downloaden en bent u (namens de praktijk) akkoord met onze onderstaande voorwaarden.
  3. Meldt het opgegeven ID nummer aan de IT-specialist aan de telefoon.

Voorwaarden:

  • De kosten voor deze service (€34,75 excl. BTW per blok van 15 min.) kunnen aan u doorbelast worden.
  • Indien u geen klant van ons bent maar handelt namens of voor één van onze klanten (u bent bijvoorbeeld werkzaam voor een ICT firma) dan zullen wij de kosten voor onze service aan de praktijk doorbelasten onder vermelding van uw naam en firmanaam.